Psycholodzy

Agnieszka Pogonowska

W zawodzie psychologa pracuję od 2007 roku. Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe: Akademia Trenerów Grupowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Również posiadam upoważnienie wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Ukończyłam kurs z podstaw psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz z podstaw diagnozy neuropsychologicznej. Obecnie jestem uczestnikiem całościowego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zdobywałam pracując w szkole z dziećmi i rodzicami, prowadząc zajęcia terapeutyczne, poradnictwo dla opiekunów i zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, prowadziłam warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, kreatywności i rozwoju osobistego dla pracowników i osób niepełnosprawnych, jako konsultant w Szpitalu Geriatrycznym z osobami starszymi, prowadziłam terapię osób doświadczających kryzysy, po wypadkach, również współpracowałam z Fundacją Rodzin Górniczych udzielając konsultacji psychologicznych i wsparcia osobom potrzebującym tego rodzaju pomocy.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej oraz badaniach psychologicznych kierowców, górników, stanowisk wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, a także kwalifikowanych pracowników ochrony, detektywów i zawodów prawniczych.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Celem mojej pracy jest profesjonalna pomoc i wsparcie drugiego człowieka z poszanowaniem jego indywidualnych wartości i przekonań.

 

Irena Handy

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w podejściu psychodynamicznym oraz metodą psychodramy. Posiadam specjalność z seksuologii.

Jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii prowadzonego przez Śląską Szkołę Psychoterapii w Gliwicach oraz studiuję podyplomowo psychologię transportu.

Pracuję jako psycholog w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej oraz pełnię dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach. Również pracowałam w Śląskim Centrum Zdrowia Kobiety na Dziennym Oddziale Rehabilitacji oraz udzielałam się społecznie w zajęciach w Szkole Rodzenia.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W mojej pracy ważne jest utrzymywanie wysokich standardów etycznych i podążanie za potrzebami klienta.