Oferta

Usługi psychologiczne- psychoterapia, rozwój i szkolenia

 • konsultacje psychologiczne celem poznania osoby i zaproponowania jak najlepszej formy pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej adekwatnie do potrzeb i zgłaszanego problemu osoby- czas konsultacji 50 minut, koszt 80-100zł.
 • psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach- czas terapii 50 minut, koszt 80-100zł
 • psychoterapia indywidualna- praca w nurcie integracyjnym- czas wizyty 50minut, koszt 80-100zł
 • psychoterapia par, rodzin i dzieci- indywidualnie ustalane warunki
 • warsztaty i szkolenia z umiejętności interpersonalnych- indywidualnie ustalany czas trwania warsztatów i ich koszt
 • praca nad rozwojem własnym- czas wizyty 50 minut, koszt 80-100zł

Badania psychologiczne

 • badania z zakresu psychologii transportu:
  – kandydatów do uzyskania prawa jazdy zawodowego lub pozwolenia do kierowania tramwajem
  – kierowców zawodowych i kierujących tramwajem
  – kandydatów oraz instruktorów i egzaminatorów
  – kandydatów oraz osoby kierujące pojazdem uprzywilejowanym i/lub przewożącym wartości pieniężne
  – kierowców, którzy przekroczyli liczbę punktów karnych- na podstawie oryginału lub za potwierdzeniem oryginału przez urzędnika decyzji o skierowaniu
  – kierowców jadących pojazdem po alkoholu lub innym środku psychoaktywnych- na podstawie oryginału lub za potwierdzeniem oryginału przez urzędnika decyzji o skierowaniu
  – kierowców będących sprawcami wypadków drogowych- na podstawie oryginału lub za potwierdzeniem oryginału przez urzędnika decyzji o skierowaniu
  – kierowców zawodowych skierowanych przez lekarza
  Koszt badania 150zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku)
 • badania w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania od lekarza- stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej koszt 70zł
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń- koszt 250zł
 • badania kwalifikowanych pracowników ochrony i/lub detektywów- koszt 150zł
 • badania z zakresu stanowisk sędziego/ komornika/ prokuratora itp.- koszt 150zł
 • badania strażników gminnych (miejskich)- koszt 150zł
 • badania stanowisk górniczych- koszt 70zł
 • diagnoza psychologiczna- koszt uzależniony od celu diagnozy